เริ่มต้นวันนี้ไม่สาย

Posted on Updated on

ไม่ต้องทำการวิจัย หรือการสำรวจใดๆ เพียงอาศัยการสังเกต ผมคิดว่าก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ถึงของคุณภาพของผู้เรียนในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่มีลักษณะไม่กระตือรือร้น เฉื่อยชาในการเรียน คิดไม่เก่ง นำเสนอไม่เป็น ทำงานกลุ่มไม่ได้ ไปจนกระทั่งถึงมีความเห็นแก่ตัว

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผมไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อว่าหรือซ้ำเติมนักศึกษาแต่อย่างใด เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลของจัดการเรียนการสอนแบบไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่มักจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยที่สอนแบบบรรยายเสียเป็นส่วนใหญ่ 

การสอนแบบบรรยายได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะถูกจริตกับทั้งนักศึกษาและอาจารย์กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งชอบฟัง อีกฝ่ายหนึ่งก็พูดเก่ง จุดอ่อนที่สำคัญของการสอนแบบนี้คือ ผู้ฟังฟังแล้วก็ลืม ไม่ได้คิดตาม แถมไม่ได้จดบันทึก สุดท้ายไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรกลับไปเลย สิ่งที่จดจำได้ก็มักจะเป็นเรื่องขำขัน หรือมุขตลกที่อาจารย์เล่า จำไม่ได้ด้วยว่าเรียนเรื่องอะไร

จะกล่าวโทษกันก็ไม่มีประโยชน์ คิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับ

แม้ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีสอนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ หรือนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ มาใช้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาเคยชินกับวิธีการเรียนแบบนี้มานานแล้ว อีกทั้งยังคาดหวังว่าจะต้องได้รับความรู้จากปากอาจารย์แต่เพียงฝ่ายเดียว จนกระทั่งผมอดสงสัยไม่ได้ว่า อาจารย์มีหน้าที่เพียงส่งผ่านความรู้ คืออ่านตำราแล้วมาเล่าให้นักศึกษาฟังหรือไม่

ผมคิดว่าการสอนแบบบรรยายยังคงมีความจำเป็นอยู่เช่นเดิม แต่ควรนำเทคนิคหรือกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น หลังจากการบรรยายไป 15 นาที เราลองให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป โดยเขียนเป็นประโยคสั้นๆ สักสองสามประโยค (Minute paper), แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันตอบคำถาม เนื่องจากหากให้ตอบเป็นรายบุคคลนักศึกษาจะเครียดเกินไป ถามบ่อยๆเข้าจะพาลไม่มาเรียน, ช่วงสุดท้ายก่อนหมดเวลาให้นักศึกษาสรุปการเรียนรู้โดยเขียนเป็นประโยคออกมา หรือทำการทดสอบก่อนจบการสอน ฯลฯ

ประกอบกับในยุคทีเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัย เรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์มือถือที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่ารับสายและโทรออก คอมพิวเตอร์โน้ตบ๊คที่ใครๆก็มีได้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไป นิยมความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่ายกว่าเดิม จึงควรใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว โดยเน้นการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีอาจารย์คอยแนะนำและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผมจึงมีความตั้งใจทำ blog และสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทาง twitter ในอินเทอร์เน็ต เพราะนอกจากจะดูทันยุคทันสมัยแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ของนักศึกษา  

การจัดการเรียนรู้ (สอนให้ดีขึ้น) ที่ยังคงมีการบรรยายในห้องเรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมที่เหมาะสม พร้อมกับมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ผมได้แต่หวังว่านักศึกษาจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ คือ กระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  ได้แต่หวังนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s