ผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542 – 2551)

Posted on Updated on

เรียบเรียงจากข้อสรุปของสภาการศึกษาแห่งชาติ

ความสำเร็จมาก

 • การขยายโอกาสทางการศึกษา12 ปี และ 15 ปี
 • การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
 • การศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ สถาบันศาสนา ฯลฯ
 • การเพิ่มงบประมาณเพื่อการศึกษา
 • การมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ความสำเร็จปานกลาง

 • การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การใช้แหล่งการเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาไทย

ความล้มเหลว

 • การผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร
 • วิทยฐานะครูและผู้บริหาร กับ ผลการเรียน ของผู้เรียนไม่สัมพันธ์กัน
 • สื่อและเทคโนโลยี

เรื่องที่ล้มเหลว สร้างความแตกแยก และเสียเวลากับการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปโครงสร้าง

Advertisements

2 thoughts on “ผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542 – 2551)

  wirongroang said:
  05/09/2012 ที่ 22:57

  อยากทราบว่ามีผลการปกิรูปการศึกษารอบสอง ไหมค่ะ
  อยากได้เป็นข้อมูลรบกวนด้้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

   chonlatid responded:
   06/09/2012 ที่ 10:02

   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี จุดหมายปลายทางตามวิสัยทัศน์คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 สิ่งที่มุ่งเน้นพัฒนาประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึง AEC กันมากจนอาจลืมสังเกตผลการปฏิรูปการศึกษาซึ่งควรจะปรากฎผลเป็นรูปธรรมบ้างแล้วบางส่วน เรื่องที่ผมสนใจศึกษาคือเรื่องการบริหารจัดการแต่ก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด และอาจจะได้เขียนลง Blog โอกาสหน้าครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s