ทำความรู้จักวิชาจริยศาสตร์?

Posted on Updated on

วิชาจริยศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดี ชั่ว ความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ในเชิงปรัชญา

เป็นวิชาที่ใช้วิธีการทางปรัชญา (การใช้เหตุผล) เพื่อศึกษาเรื่อง คุณค่าทางจริยศาสตร์ (ความดี) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์

อาจกล่าวได้ว่า จริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับ “คุณค่า” การกระทำของมนุษย์ (value in human conduct) โดยมีเหตุผลเป็นพื้นฐานในการโต้แย้ง

การละเมิดกฎหมายรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม เป็นสิ่งที่พบเห็นได้จากชีวิตประจำวันและจากสื่อต่างๆ

Business-Ethics-and-Society-DSST

คำถามที่สำคัญคือ ทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรทำไม่ควรทำ แต่ทำไมจึงยังมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่?

โกหกเป็นสิ่งไม่ดี แล้วพวกเราเคยโกหกหรือไม่?  

การดื่มสุราทำลายสุขภาพและเกิดโทษ รวมถึงผิดศีล เมื่อคืนไปดื่มกันมาหรือเปล่า?

“จริยศาสตร์” ไม่ใช่การสอนที่ตายตัวว่าอะไรดีชั่ว ถูกผิด แต่เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์หลักความประพฤติ ให้หลักการโต้แย้งและแสดงเหตุผลอย่างกว้างๆ ในเรื่องการกระทำของมนุษย์ในเชิงของปรัชญา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s