ทำความรู้จักวิชาจริยศาสตร์?

Posted on Updated on

วิชาจริยศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดี ชั่ว ความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ในเชิงปรัชญา

เป็นวิชาที่ใช้วิธีการทางปรัชญา (การใช้เหตุผล) เพื่อศึกษาเรื่อง คุณค่าทางจริยศาสตร์ (ความดี) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์

อาจกล่าวได้ว่า จริยศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับ “คุณค่า” การกระทำของมนุษย์ (value in human conduct) โดยมีเหตุผลเป็นพื้นฐานในการโต้แย้ง

การละเมิดกฎหมายรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม เป็นสิ่งที่พบเห็นได้จากชีวิตประจำวันและจากสื่อต่างๆ

Business-Ethics-and-Society-DSST

คำถามที่สำคัญคือ ทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรทำไม่ควรทำ แต่ทำไมจึงยังมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่?

โกหกเป็นสิ่งไม่ดี แล้วพวกเราเคยโกหกหรือไม่?  

การดื่มสุราทำลายสุขภาพและเกิดโทษ รวมถึงผิดศีล เมื่อคืนไปดื่มกันมาหรือเปล่า?

“จริยศาสตร์” ไม่ใช่การสอนที่ตายตัวว่าอะไรดีชั่ว ถูกผิด แต่เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็น วิเคราะห์หลักความประพฤติ ให้หลักการโต้แย้งและแสดงเหตุผลอย่างกว้างๆ ในเรื่องการกระทำของมนุษย์ในเชิงของปรัชญา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s