เรียนปรัชญาไปเพื่ออะไร

Posted on Updated on

หากเรียนรู้ปรัชญาเพื่อเป็น “นักปรัชญา” คงไม่ทำให้ร่ำรวย  นอกจากนี้อาจถึงขั้นตกงาน

“ปรัชญาคือการคิดในเรื่องชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยมุ่งแสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความจริง” ดังนั้นเมื่อเรียนปรัชญาไปแล้วจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบปรัชญากับคำสอนทางศาสนาจะพบว่าแตกต่างกันในความคิด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แนวความคิดเชิงปรัชญา: การพูดโกหกเรื่องเล็กน้อยเพื่อทำให้ภรรยาสบายใจเป็นสิ่งที่สามีควรทำหรือไม่?   แนวความคิดเชิงศาสนา การพูดโกหกถือเป็นบาป ไม่ว่าจะโกหกเพื่อให้เกิดผลอะไรก็ตาม

จะเห็นได้ว่า ปรัชญาคือการสอนให้คิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่คำนึงถึงอารมณ์หรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการแห่งการใช้เหตุผล และเมื่อเราเรียนรู้ปรัชญามากขึ้นจะพบว่า สิ่งที่เป็น คำถามของปรัชญา หรือข้อสงสัยที่ต้องการหาคำตอบในเชิงปรัชญาจะมีอยู่สามเรื่องหลัก คือ ความจริงคืออะไร (อภิปรัชญา) รู้ได้อย่างไร (ญาณวิทยา) เอาอะไรมาวัด (จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์)

คนที่มองสิ่งต่างๆรอบตัวในเชิงปรัชญา คือเข้าถึงแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องเหล่านั้น จะประสบความสำเร็จในการทำงานหรือในการประกอบอาชีพได้มากกว่าคนที่ไม่คิดอย่างลึกซึ้ง

Mark Zuckerberg หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Facebook ซึ่งเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่โด่งดังมากที่สุดในขณะนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่มีมุมมองต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งในเชิงเทคนิควิธีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์เช่น Facebook นั้นคงไม่อยากเกินไป แต่การที่ Facebook เป็นที่นิยมก็เป็นเพราะวิธีคิดของ Mark Zuckerberg ที่เข้าใจการดำรงอยู่และความต้องการของสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงจึงพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์นั้นออกมาเป็นเว็บไซต์จนได้รับความนิยม

ในความรู้สึกของหลายคน วิชาปรัชญาอาจจะยากเกินไป แต่หากคำนึงถึงศักยภาพที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเราแล้วจะพบว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นคือการรู้จักคิด ดังนั้นวิชาปรัชญาจึงสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s